Minggu, 27 Juni 2010

'AISYAH BINTU ABI BAKR - Belahan Jiwa Rasulullah

'AISYAH BINTU ABI BAKR - Belahan Jiwa Rasulullah

Oleh Majalah Asy Syariah
Cinta bukanlah milik anak manusia, namun anugerah dari Rabb alam semesta. Siapa yang dapat mencegah, bila cinta Rasulullah tertambat pada seorang wanita jelita, shalihah, 'alimah, faqihah, yang tertulis namanya di sepanjang perjalanan sejarah manusia…

Dialah 'Aisyah bintu Abi Bakr 'Abdillah bin Abi Quhafah 'Utsman bin 'Amir bin 'Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurasyiyyah at-Taimiyyah al-Makkiyyah radhiallahu 'anha. Dia seorang wanita yang cantik dan berkulit putih sehingga mendapat sebutan al-Humaira'. Ibunya bernama Ummu Ruman bintu 'Amir bin 'Uwaimir bin 'Abdi Syams bin 'Attab bin Udzainah al-Kinaniyyah. Dia lahir ketika cahaya Islam telah memancar, sekitar delapan tahun sebelum hijrah. Dihabiskan masa kanak-kanaknya dalam asuhan sang ayah, kekasih Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seorang sahabat yang mulia, Abu Bakr ash-Shiddiq radhiallahu 'anhu.


Sumber :
http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_on

Tidak ada komentar:

Posting Komentar