Rabu, 09 Juni 2010

SIAPAKAH YANG ENGKAU JADIKAN SAHABAT MU?

Assalamu'alaykum...
Bismillah...

Dengan segala hikmah dan kasih sayang-Nya, Allah menciptakan manusia dari sepasang insan ; lelaki dan perempuan. Allah menjadikan mereka hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya dapat saling mengenal. Kemudian Allah memuliakan orang yang paling bertaqwa di antara mereka. Demikianlah suratan takdir dari Allah Dzat Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayo share ilmunya ia sahabat-sahabat FACEBOOK semuanya.

1. TEMAN DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA SESEORANG.

* MEWASPADI TEMAN YANG BURUK.


2. NIKMAT PERSAHABATAN KARENA ALLAH.

* PERSAHABAN YANG DI BANGUN LILLAH ( KARENA ALLAH ) DAN FILLAH ( DI JALAN ALLAH ) ADALAH IKATAN IMAN YANG TERKUAT.

* ORANG YANG SALING MENCINTAI KARENA ALLAH AKAN MENDAPATKAN NAUNGAN.

* ALLAH MENCINTAI ORANG-ORANG YANG SALING MENCINTAI DI JALAN-NYA.

* CINTA KARENA ALLAH SEBAB MERASAKAN MANISNYA IMAN.

* SESEORANG AKAN DI KUMPULKAN BERSAMA ORANG YANG DI CINTAINYA.

* CINTA DI JALAN ALLAH TERMASUK KEIMANAN DAN MENYEBARKAN SALAM ADALAH SEBAB UNTUK MENDAPATKANNYA.


3. TIDAK SETIAP ORANG BISA DIJADIKAN TEMAN.

* BERAKAL.

* BERAKHLAK BAIK.

* BUKAN ORANG FASIQ.

* BUKAN AHLUL BID'AH.


4. ADAB-ADAB BERTEMAN.

* BERTEMAN HANYA KARENA ALLAH.

* MEMILIH TEMAN YANG BAIK.

* MENJAGA KERUKUNAN.

* LEMAH LEMBUT KEPADA TEMAN.

* SEDANG-SEDANG ( TIDAK BERLEBIHAN ) DALAM MENCINTAI TEMAN.

* MENERIMA KEKURANGAN TEMAN.

* JANGAN MENCERCA TEMAN.

* BAGAIMANA BENTUK NASEHAT SEORANG MUSLIM KEPADA SAUDARANYA AGAR MENDATANGKAN MANFAAT YANG BESAR.

* SESEORANG YANG DI NASIHATI HENDAKNYA MENERIMA NASIHAT YANG BAIK.


5. HAK-HAK DALAM BERTEMAN.

* MEMBANTU KELAPANGAN TEMANNYA (MUWASAH).

* MENJENGUK KETIKA SAKIT.

* MENJENGUK ORANG SAKIT BANYAK KEUTAMAANYA.

* MENJAGA RAHASIANYA.

* AL-WAFA DAN IKHLAS.

* MENERIMA UDZUR/ALASANNYA.

* BAGAIMANA JIKA ORANG YANG MINTA UDZUR BERDUSTA DALAM UDZUR YANG DI SAMPAIKANNYA.

* MEMBELANYA KETIKA TIDAK ADA.

* MENDOAKAN KEBAIKAN BAGI TEMAN.

* MENASIHATINYA.

* BAGAIMANA BENTUK NASIHAT SEORANG MUSLIM KEPADA SAUDARANYA AGAR MENDATANGKAN MANFAAT YANG BESAR.

* SESEORANG YANG DI NASIHATI HENDAKNYA MENERIMA NASIHAT YANG BAIK.

6. UPAYA MELANGGENGKAN PERSAHABATAN

* MENGINGAT KEUTAAN CINTA DAN BENCI KARENA ALLAH.

* MENGINGINKAN KEBAIKAN BAGI TEMAN.

* BAIK SANGKA DALAM BERGAUL.

* SALING MEMBERI HADIAH.

* TAWADHU'.

* MENJAGA ADAB-ADAB YANG DI AJARKAN RASULULLAH.

7. JAUHI SEGALA PENYEBAB RETAKNYA PERSAHABATAN.

* DOSA.

* BALAS DENDAM ( MARAH KARENA URUSAN PRIBADI SEMATA ).

* MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DENGAN MERUJUK PADA AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH DENGAN BIMBINGAN PARA ULAMA.

A. Mengembalikan hukumnya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Bertanya kepada ustadz/kyai/ulama Ahlus Sunnah.

C. Semakin giat menuntut ilmu.

D. Mengkaji dan mengambil pelajaran dari perselisihan yang ada di kalangan sahabat dan para ulama setelah mereka.

E. Melihat dan mengingat keadaan masyarakat serta bahaya yang mengancam mereka serta kejahilan yang ada pada kebanyakan mereka.

8. SAHABAT SEJATI DAN SAHABAT YANG HARUS DI JAUHI.

9. KAWAN YANG TAKKAN MENJADI LAWAN.

* PENGARUH ORANG DEKAT.

* AKIBAT BURUK DARI SALAH MEMILIH TEMAN.

* TIDAK BERGAUL DENGAN AHLUL BID'AH DAN PELAKU MAKSIAT.

* MEMILIH KAWAN YANG JUJUR.

* MENJAGA PERSAHABATAN DENGAN CINTA.

10. MEMILIH TEMAN, MEMBENTENGI KEYAKINAN.

* FIGUR PERGAULAN DAN PERSAHABATAN YANG BAIK PADA GENERASI TERBAIK.

* MEMILIH TEMAN ADALAH BAGIAN DARI AGAMA.

* TEMAN YANG BAIK AKAN MEMBANTU DALAM KEBAIKAN.

* BILA TEMAN ANDA ORANG YANG JELEK.

Bagaimana pendapat anda jika :

A. Teman anda adalah orang yang rusak agama, manhaj (pemahaman), aqidah, akhlak, muamalah, dan semua sendi agamanya?

B. Teman anda adalah orang yang curang, pendusta, suka menipu, dan pengkhiana?

11. MEMAKNAI HAKIKAT PERTEMANAN.

12. MARI MENYIBUKKAN DIRI DENGAN ILMU, IBADAH, DAN DO'A.

* MENYIBUKKAN DIRI DENGAN ILMU.

* MENYIBUKKAN DIRI DENGAN IBADAH.

* BERTANYA KEPADA AHLUL ILMI ( ULAMA ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar